Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide podpisuje długoterminową umowę na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Hiszpanii

energia odnawialna, energia wiatrowa, farma wiatrowa, turbina wiatrowa

Air Liquide podpisuje długoterminową umowę na zakup energii elektrycznej (PPA) ze źródeł odnawialnych, odpowiadającą 15% obecnego zużycia energii przez Grupę w Hiszpanii. Umowa ta jest pierwszą umową PPA na dostawy energii odnawialnej w Europie i świadczy o zaangażowaniu Air Liquide w zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zgodnie z celami klimatycznymi Grupy dotyczącymi zwiększenia zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o blisko 70% do 2025 roku (w porównaniu do 2015 roku).

Dzięki tej 10-letniej długoterminowej umowie, Grupa Air Liquide będzie mogła korzystać z odnawialnych źródeł energii w celu zasilania części swojej działalności w zakresie produkcji gazów technicznych i medycznych w Hiszpanii. Farma wiatrowa, która zapewni Air Liquide odnawialną energię elektryczną odpowiadającą rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez 15 000 gospodarstw domowych, jest w trakcie budowy w Andaluzji i ma zostać uruchomiona w 2021 roku.

Energia elektryczna wytwarzana przez elektrownie wiatrowe pozwoli uniknąć emisji 250 000 ton CO2 w okresie obowiązywania umowy. Umowa ta rozszerzy ofertę Air Liquide o konkurencyjne cenowo rozwiązania niskoemisyjne i da klientom możliwość zwiększenia udziału energii odnawialnej w ich produktach końcowych.

W kontekście bezprecedensowej transformacji europejskiego systemu energetycznego, Air Liquide przyspiesza swoje zobowiązanie do odegrania wiodącej roli w transformacji energetycznej poprzez wspieranie rozwoju zasobów odnawialnych i gospodarki niskoemisyjnej w Europie.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, powiedział: "Walka ze zmianami klimatycznymi jest centralnym elementem misji Air Liquide i w tym celu opracowujemy szeroką gamę rozwiązań. Dzięki temu długoterminowemu porozumieniu pomagamy w rozwoju infrastruktury energii odnawialnej. Umowa ta ilustruje naszą zdolność do zapewnienia naszym klientom rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji CO2. W bardzo konkretny sposób pokazuje to również nasze pragnienie odgrywania pionierskiej roli w transformacji energetycznej w Europie, zgodnie z naszymi celami klimatycznymi.”