Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide partnerem dwóch instytucji naukowo-badawczych zlokalizowanych w Klasterze Innowacyjności Paris-Saclay we Francji

Air Liquide jest członkiem założycielem i partnerem dwóch instytutów naukowo-badawczych: PS2E (Paris Saclay Efficacité Energétique) i IPVF (Institut Photovoltaïque d’île-de-France).i Te dwa instytuty będą zlokalizowane w Klasterze Innowacyjności Paris-Saclay - francuskim projekcie mającym na celu utworzenie światowego centrum naukowego-gospodarczego.

Instytut naukowo-badawczy PS2E będzie koncentrować swoje prace na poprawie efektywności energetycznej obiektów przemysłowych w połączeniu z obszarami miejskimi. PS2E będzie opracowywać innowacyjny model energetyczny zmniejszający zużycie energii i emisję CO2.

Centrum badawcze Grupy Air Liquide w Paris-Saclay, zlokalizowane w Loges-en-Josas, będzie siedzibą PS2E. Oprócz wsparcia finansowego Air Liquide będzie dzielić się wiedzą w zakresie w optymalizacji procesów przemysłowych i magazynowania energii, jak również swoimi umiejętnościami modelowania.
Air Liquide stale poprawia efektywność energetyczną swoich jednostek produkcyjnych oraz jednostek klientów, co przyczynia się do zmniejszenia wpływu działań Grupy na środowisko naturalne.

IPVF (Institut Photovoltaïque d’île-de-France) będzie jednym z największych na świecie ośrodków badawczych koncentrujących się na systemach fotowoltaicznych nowej generacji. Grupa Air Liquide, która wniesie swoją wiedzę w zakresie gazów specjalnych i zaawansowanych cząstek dla ogniw fotowoltaicznych nowych generacji, będzie uczestniczyć w finansowaniu instytutu, a także udostępni swoją linię produkcyjną do badań ogniw fotowoltaicznych naukowcom IPVF.

i Paris-Saclay Energy Efficiency oraz Île-de-France Photovoltaic Institute