Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide, partner Fundacji Solar Impulse

Grupa Air Liquide ogłosiła dzisiaj swoje wsparcie dla Światowego Stowarzyszenia na Rzecz Wydajnych Rozwiązań (ang. World Alliance for Efficient Solutions), założonego przez Fundację Solar Impulse i jej przewodniczącego Bertranda Piccarda.

W ramach tego partnerstwa Air Liquide zobowiązuje się udostępnić wiedzę i doświadczenie swoich około 100 ekspertów, szczególnie z dziedziny energii, wody i materiałów. Celem ich działań jest identyfikacja i ocena konkretnych rozwiązań w obszarze energii dla osiągnięcia wydajności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej.

Stowarzyszenie, które rozpoczęło działalność w listopadzie 2016 r., zostało założone w celu promowania 1000 rozwiązań, które chronią środowisko i są opłacalne ekonomicznie. Jego misją jest połączenie czystych technologii i interesariuszy zrównoważonego rozwoju, aby pomóc rządom, władzom lokalnym i firmom osiągnąć ich cele środowiskowe, jak również zachęcić ich do realizacji ambitnych polityk energetycznych. Wszystkie rozwiązania zidentyfikowane przez członków Stowarzyszenia zostaną przedstawione na COP24, które odbędzie się w Polsce w 2018 roku.

Air Liquide uczestniczy w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość powietrza, takich jak wykorzystanie energii wodorowej i biometanu w celu zapewnienia czystszego transportu. Jako firma oficjalnie wspierająca od 2013 roku projekt Solar Impulse, pierwszego samolotu napędzanego energią słoneczną, zdolnego do latania w dzień i w nocy bez paliwa, Air Liquide dzieli pionierskiego ducha z Bertrandem Piccard i jego Fundacją, mając na celu rozwój energii w sposób, który tworzy lepsze środowisko.