Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide otrzymuje wsparcie rządu francuskiego dla projektu elektrolizera o mocy 200 MW w Normandii i przyspiesza rozwój sektora wodorowego w Europie

Elektolizer, wodór, energia wodorowa

Air Liquide otrzymuje wsparcie od państwa francuskiego, podlegające ostatecznemu zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, na rozpoczęcie projektu Air Liquide Normand'Hy, dotyczącego produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na dużą skalę. Elektrolizer, o początkowej mocy 200 MW, ma dostarczać odnawialny wodór do rafinerii TotalEnergies w Normandii i będzie wykorzystywał technologię firmy Siemens Energy. Projekt ten wniesie istotny wkład w utworzenie francuskiego i europejskiego łańcucha dostaw niskoemisyjnego wodoru oraz w dekarbonizację normandzkiego zagłębia przemysłowego. Przyczyni się również do rozwoju transportu pojazdów ciężarowych napędzanych wodorem w tym ważnym regionie przemysłowym.

Projekt Air Liquide, dotyczący produkcji odnawialnego wodoru na dużą skalę metodą elektrolizy, został zgłoszony do programu "Hydrogen Important Project of Common European Interest" (IPCEI Hydrogen), z wnioskowanym wsparciem finansowym w wysokości 190 mln euro. Air Liquide z zadowoleniem przyjmuje gotowość państwa francuskiego do wsparcia projektu poprzez zarezerwowanie niezbędnego budżetu na jego realizację, z zastrzeżeniem zakończenia postępowania wyjaśniającego przez Komisję Europejską.

Elektrolizer, nazwany Air Liquide Normand’Hy, o mocy w pierwszej fazie wynoszącej 200 MW, będzie zlokalizowany w Port-Jérôme w Normandii. Będzie to jeden z pierwszych na świecie działających elektrolizerów tej wielkości, służący dekarbonizacji przemysłu i mobilności. Uruchomienie tego projektu planowane jest na 2025 rok. Będzie on wykorzystywał technologię PEM (z użyciem membrany do wymiany protonów, Proton Exchange Membrane) firmy Siemens Energy i zostanie zbudowany w ramach partnerstwa ogłoszonego przez Air Liquide i Siemens Energy w lutym 2021 roku. Air Liquide i Siemens Energy przyczyniają się w ten sposób do rozwoju europejskiego sektora wodoru ze źródeł odnawialnych, o silnych korzeniach francusko-niemieckich.

Air Liquide jest w centrum europejskiego ekosystemu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, łączącego technologię, energię odnawialną i zastosowania. Air Liquide podpisał Protokół Ustaleń z TotalEnergies, którego celem jest podpisanie długoterminowej umowy na zakup energii ze źródeł odnawialnych (PPA) dla części potrzeb elektrolizera Air Liquide Normand'Hy. Dzięki wdrożeniu technologii elektrolizera po raz pierwszy na taką skalę, projekt Air Liquide Normand'Hy będzie w stanie dostarczać wodór ze źródeł odnawialnych przedsiębiorstwom przemysłowym w normandzkim zagłębiu przemysłowym i przyczynić się do rozwoju niskoemisyjnego transportu pojazdów ciężarowych na osi doliny Sekwany.

Dostawy wodoru ze źródeł odnawialnych przyczynią się do dekarbonizacji przemysłu rafineryjnego w tym ważnym francuskim zagłębiu przemysłowym, zgodnie z rozporządzeniem RED2. Air Liquide podpisał Protokół Ustaleń z TotalEnergies w sprawie wykorzystania wodoru ze źródeł odnawialnych w rafinerii Gonfreville. Rafineria ta jest podłączona do lokalnej sieci wodorowej Air Liquide, do której zostanie podłączony również nowy elektrolizer.

Air Liquide Normand'Hy jest częścią szerszego projektu mającego na celu dekarbonizację normandzkiego basenu przemysłowego. Air Liquide, Borealis, Esso S.A.F., TotalEnergies i Yara International podpisały w lipcu 2021 roku Protokół Ustaleń mający na celu rozwój infrastruktury do wychwytywania i składowania CO2 w Normandii w celu zmniejszenia emisji CO2 do 3 mln ton rocznie do 2030 roku.

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, oświadczył: "Z zadowoleniem przyjmuję zaangażowanie państwa francuskiego w Air Liquide Normand'Hy. Wsparcie to pozwoli na realizację dużego i innowacyjnego projektu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na dużą skalę. Przyczyni się ono również do stworzenia konkurencyjnego europejskiego sektora wodorowego, który chcemy wspierać wraz z naszym partnerem, firmą Siemens Energy. Air Liquide Normand'Hy znajduje się w sercu rozległego ekosystemu, którego ambicją jest dekarbonizacja normandzkiego zagłębia przemysłowego, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do sieci niskoemisyjnego wodoru głównym firmom przemysłowym, takim jak TotalEnergies, ale również poprzez wkład w rozwój niskoemisyjnego transportu pojazdów ciężarowych na osi doliny Sekwany. Stworzenie tego ekosystemu wraz z naszymi partnerami świadczy o woli i zdolności przedsiębiorstw przemysłowych do wprowadzania konkretnych rozwiązań w walce z globalnym ociepleniem. Jest to zgodne z naszą strategią zrównoważonego rozwoju, której celem jest nie tylko ograniczenie emisji, ale także zapewnienie szeregu rozwiązań umożliwiających dekarbonizację przemysłu."