Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide ogłasza plan wycofania się z Rosji

Air Liquide potwierdza dziś swój zamiar wycofania się z Rosji. Przyjmując odpowiedzialne i uporządkowane podejście, Grupa podpisała protokół ustaleń z lokalnym zespołem kierowniczym w celu przeniesienia swojej działalności w Rosji w ramach MBO (Management Buy Out). Projekt ten podlega w szczególności zatwierdzeniu przez rosyjskie organy regulacyjne. Jednocześnie, w wyniku ewolucji kontekstu geopolitycznego, działalność Grupy w Rosji nie będzie już konsolidowana w ramach sprawozdania finansowego od 1 września 2022 roku.

Firma Air Liquide zatrudnia w Rosji blisko 720 osób, a jej obroty w tym kraju stanowią mniej niż 1% obrotów Grupy. Decyzja o przekazaniu tego biznesu na rzecz lokalnych menedżerów ma na celu umożliwienie uporządkowanego, zrównoważonego i odpowiedzialnego przeniesienia działalności w Rosji, zapewniając przede wszystkim ciągłość dostaw tlenu do szpitali. Dla przypomnienia, Grupa ogłosiła wcześniej, w kontekście zamknięcia ksiąg rachunkowych na 30 czerwca 2022 r., wyjątkową rezerwę w wysokości 404 mln euro na aktywa Grupy w Rosji, która nie ma wpływu na płynność finansową.