Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide ogłasza nową inwestycję w celu umocnienia swojej pozycji w zagłębiu przemysłowym Tianjin w Chinach

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Air Liquide China zainwestuje około 60 milionów euro w budowę jednostki rozdziału powietrza (ASU) w Dystrykcie Gospodarczym Lingang, znajdującym się w Strefie Wolnego Handlu w porcie Tianjin. Air Liquide dostarcza gazy techniczne do tego ważnego chińskiego zagłębia przemysłowego od ponad 25 lat i posiada tam już 7 jednostek produkcyjnych.

Jednostka ta, o zdolności produkcyjnej wynoszącej ponad 2 000 ton tlenu dziennie, znacząco pozwoli Air Liquide na wspieranie rozwoju przemysłu chemicznego i stalowego w zagłębiu Tianjin, co zabezpiecza nowa długoterminowa umowa z głównym klientem.

Air Liquide zbuduje i będzie obsługiwać nową jednostkę rozdziału powietrza, która została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technologii Grupy, by zapewnić niskoemisyjną i energooszczędną produkcję tlenu, azotu i argonu. Zakład ten będzie również obsługiwał małych i średnich klientów w zakresie gazów ciekłych i sprężonych, w tym lokalne szpitale wymagające gazów medycznych o wysokiej czystości. Uruchomienie jednostki planowane jest na rok 2022.

Air Liquide China posiada siedem jednostek rozdziału powietrza w Tianjin, a także sieć rurociągów, które dostarczają tlen, azot i wodór do sąsiadujących klientów.

François Abrial, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący Region Azja-Pacyfik powiedział: "Tianjin, będący jednym z najważniejszych miast przemysłowych w kraju i największym portem w północnych Chinach, jest kluczowym zagłębiem dla Air Liquide w Chinach. Ta nowa inwestycja w 8. jednostkę rozdziału powietrza, wybudowaną i obsługiwaną przez Air Liquide w Tianjin od 1995 roku, wyraźnie dowodzi naszego zaangażowania w długoterminowe partnerstwo, które zbudowaliśmy w tej lokalizacji z naszymi klientami. Świadczy to również o naszym zaufaniu do trwałego wzrostu chińskiego przemysłu w kierunku czystszych i bardziej efektywnych sposobów produkcji."