Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide ogłasza nową inwestycję i podpisanie długoterminowej umowy na dostawy do Eastman Chemical Company w Stanach Zjednoczonych

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Air Liquide ogłasza podpisanie długoterminowej umowy z Eastman Chemical Company w celu zapewnienia dodatkowych ilości tlenu, azotu i gazu syntezowego dla wsparcia rozwoju i produkcji Eastman w Longview w Teksasie. Air Liquide zainwestuje ponad 160 mln USD w modernizację swoich istniejących aktywów i budowę nowej jednostki rozdziału powietrza (ASU) i jednostki częściowego utleniania (POX).

Dzięki tej umowie i dodatkowej zdolności produkcyjnej nowych jednostek ASU i POX, Air Liquide będzie dostarczać gazowy tlen i azot do Eastman, a także gaz syntezowy. Nowe jednostki ASU i POX rozpoczną produkcję pod koniec 2021 roku i zostaną zintegrowane z istniejącymi zakładami.

Nowa jednostka POX, wykorzystując opatentowaną technologię Lurgi, będzie wychwytywała i przetwarzała CO2, co zmniejszy emisję dwutlenku węgla, zgodnie z celami klimatycznymi Grupy na rok 2025.

"Ten projekt i umowa na dostawy odzwierciedlają działania Eastman, koncentrujące się na możliwościach rozwoju poprzez inwestowanie w strategiczne partnerstwa i mające na celu stworzenie korzyści ekonomicznych i środowiskowych,” powiedział Mark Costa, Prezes i Dyrektor Generalny Eastman. "Eastman ma korzenie w regionie Longview i pozostaje jednym z największych pracodawców w tym regionie, po 70 latach działalności w hrabstwie Harrison. Jesteśmy oddani naszej społeczności i doceniamy ciągłe wsparcie ze strony liderów społeczności, naszych oddanych pracowników i naszych partnerów operacyjnych."

Michael J. Graff, Wiceprezes Wykonawczy i Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, powiedział: "Air Liquide z przyjemnością kontynuuje swoją wieloletnią współpracę z Eastman poprzez kolejną znaczącą inwestycję w zakładzie produkcyjnym Longview we wschodnim Teksasie, który jest największym na świecie zakładem produkcyjnym tego typu. Air Liquide stale angażuje się w dostarczanie innowacyjnych technologii oraz bezpiecznych, niezawodnych i zrównoważonych rozwiązań dla przemysłu."