Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide ogłasza nową identyfikację wizualną

Przejęcie Airgas i wdrożenie Programu NEOS na lata 2016-2020 wyznaczają nowy etap w historii Air Liquide. Grupa rozwija się i zmienia swoją identyfikację wizualną z nowym logo - piątym od jej powstania 115 lat temu. Ta nowa identyfikacja wizualna uosabia transformację Air Liquide, wiodącej, kompetentnej i innowacyjnej Grupy, która jest blisko swoich udziałowców i jest otwarta na świat.

Wraz z przejęciem Airgas Grupa Air Liquide znacząco wzrosła. Obecnie Grupa zatrudnia 68 000 pracowników i obsługuje ponad trzy miliony klientów i pacjentów na całym świecie. Poprzez wzmocnienie swojej obecności w Stanach Zjednoczonych, na największym na świecie rynku gazów technicznych, a także w kraju będącym  w czołówce innowacji i technologii cyfrowych, Air Liquide rozpoczyna nowy etap swojego rozwoju i wzrostu.

Dzięki Programowi NEOS Air Liquide wdraża strategię transformacji skoncentrowanej na kliencie, by generować zyskowny wzrost w perspektywie długoterminowej. Strategia ta, w której innowacyjność stanowi główną ścieżkę wzrostu, opiera się na oferowaniu nowych rozwiązań, spełniających wyzwania związane ze zmianami w zakresie energii i środowiska, zdrowia oraz technologii cyfrowych. Air Liquide będzie zatem nadal tworzyć wartość dla wszystkich swoich udziałowców.

Zmiana identyfikacji wizualnej ilustruje transformację Grupy i wyznacza nowy etap jej historii. Utrzymując podstawowe elementy marki - nazwę, kod kolorów i konstrukcję logo - monogram AL zostaje zastąpiony przez symbol "Alfa", co oznacza początek nowego etapu. Precyzja znaku Alfa odzwierciedla wiedzę Grupy, jej kulturę nauki oraz jej możliwości technologiczne i potencjał innowacyjny. Okrągłość znaku i krój małej litery obrazują bliskość Grupy w stosunku do jej udziałowców oraz jej wkład w rozwiązywanie głównych wyzwań społecznych. I wreszcie, eliminacja ramki wokół logo sugeruje otwartość Grupy, zarówno jeśli chodzi o jej innowacyjność, jaki i ciągły dialog ze społecznościami.

Nowa identyfikacja wizualna jest dla Air Liquide logicznym rozszerzeniem hasła Grupy "Creative Oxygen", ogłoszonego w 2014 roku. "Tlen", jako cząsteczka niezbędna dla życia, materii i energii, jest ucieleśnieniem naszej wiedzy, podczas gdy bliskość i otwartość są wyrażone "kreatywnością" zespołów.

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, stwierdził: "Nowa identyfikacja wizualna silnie obrazuje transformację Air Liquide. Oznacza początek nowego etapu w historii Grupy, w momencie gdy  jej wielkość znacznie się zmienia. Dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników, zaufaniu naszych klientów i lojalności naszych akcjonariuszy, jesteśmy pewni zdolności Grupy do kontynuowania rozwoju i tworzenia długoterminowej wartości dla wszystkich swoich udziałowców."

Nowej identyfikacji wizualnej Air Liquide towarzyszy rozpoczynająca się wielokanałowa kampania komunikacyjna #AirLiquideistransforming, koncentrująca się na cyfryzacji i mediach społecznościowych.
Aby zilustrować przemianę Grupy, kampania skupia się wokół kilku tematów obrazujących jej transformację biznesową, przekazywanych z prostotą umożliwiającą przybliżenie Grupy swoim odbiorcom. Jest to możliwe, między innymi, dzięki "odkrywaniu na nowo swoich klasyków" przez Air Liquide w zakresie innowacji w gazach technicznych; poprzez "słuchanie potrzeb medycznych swoich pacjentów" dzięki nowym usługom e-health; lub "prowadząc rewolucję" dzięki rozwojowi Grupy w zakresie nowych źródeł energii dla czystego transportu. Pakiet komunikacyjny uzupełnia wideo przedstawiające pracowników Air Liquide, mających wkład w transformację Grupy.

Zapraszamy do odkrycia transformacji Grupy i jej nowej identyfikacji wizualnej na stronie airliquide.com oraz w mediach społecznościowych: @airliquidegroup #AirLiquideistransforming i na LinkedIn.