Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide ogłasza dalszy rozwój w zakresie oczyszczania biogazu

Air Liquide ogłasza uruchomienie 12 jednostek oczyszczania biogazu w Europie w okresie ostatnich 12 miesięcy. Dzięki tym nowym jednostkom Air Liquide potraja swoją zdolność oczyszczania biogazu na kontynencie europejskim. Grupa Air Liquide zaprojektowała i uruchomiła łącznie 50 jednostek oczyszczania biogazu na całym świecie, przekształcające biogaz na biometan, który jest zatłaczany do sieci gazowej.

12 nowych jednostek oczyszczania biogazu Air Liquide zlokalizowanych jest we Francji, w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i w Danii. Pięć z nich, stanowiących inwestycję o łącznej wartości 12 mln euro, jest obsługiwanych przez Air Liquide na podstawie długoterminowych kontraktów na produkcję biometanu zatłaczanego do sieci przesyłu gazu ziemnego w Europie, który zaopatruje w szczególności pojazdy napędzane gazem ziemnym bio-NGV.

Air Liquide, światowy lider w technologiach oczyszczania biogazu (o mocy zainstalowanej 160 000 m³/h), jest obecny w całym łańcuchu biometanu: od oczyszczania biogazu do biometanu, zatłaczania do sieci gazowej, skraplania, do jego dystrybucji do stacji tankowania paliwami czystymi.

Oczyszczanie i uszlachetnianie biogazu jest bardzo obiecującym przykładem gospodarki obiegowej, która przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i do powstania przyszłych rozwiązań dla bezemisyjnego transportu.

François Darchis, Starszy Wiceprezes, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide sprawujący nadzór nad Innowacjami, stwierdził: "Te nowe kontrakty na produkcję biometanu ilustrują zdolność Air Liquide do wykorzystania swoich technologii dla nowych zastosowań. Poprzez obecność w całym łańcuchu, od oczyszczania biogazu do dystrybucji do stacji bio-NGV, Air Liquide przyczynia się do sprostania wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska i energii."

 

Biogaz 
Biogaz powstaje podczas przetwarzania odpadowej biomasy, pochodzącej z rolnictwa, gospodarstw domowych oraz odpadów przemysłowych. Technologii oczyszczania biogazu opiera się na zastosowaniu produkowanych przez Air Liquide opatentowanych membran polimerowych. W wyniku wydajnej technologii separacji biogazu powstaje biometan, który może być zatłaczany do sieci przesyłu gazu ziemnego. Stosowany jako paliwo w pojazdach, biogaz lub biometan jest również nazywany bio-NGV (Natural Gas Vehicles).

Bio-NGV
Bio-NGV (Natural Gas Vehicles - pojazdy napędzane gazem ziemnym), podobnie jak pojazdy napędzane ogniwami wodorowymi, to odpowiedź dla zrównoważonego transportu. Biogaz, będący alternatywą dla paliw kopalnych, stanowi część gospodarki obiegowej (przekształcenie odpadów na mobilność pojazdów). Zastosowanie biogazu w reformingu umożliwi również produkcję bezemisyjnego wodoru, zgodnie z realizowanym przez Grupę projektem Blue Hydrogen do roku 2020.