Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide na spotkaniu Food Industry Support dla branży mięsnej

Air Liquide oferuje gazy spożywcze dla takich aplikacji jak: zamrażanie, schładzanie, pakowanie w atmosferze ochronnej MAP i wielu innych.

Air Liquide Polska oraz Food Industry Support zapraszają na specjalistyczne spotkanie dedykowane dla menedżerów polskiego sektora przetwórstwa mięsnego, które odbędzie się 8 czerwca 2021 roku we Wrocławiu.

Kluczowym założeniem spotkania jest prezentacja:

  • trendów w produkcji żywności,
  • systemów wspierających producentów,
  • technologii umożliwiających budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
  • sposobów na minimalizowanie kosztów procesów produkcyjnych,
  • oraz wsparcie producentów w zakresie lepszego zrozumienia, wyboru, analizy opłacalności oraz wdrożenia nowoczesnych narzędzi oraz usług.

Podczas spotkania Adam Ziernik, Specjalista ds. Rozwoju Rynku Spożywczego Air Liquide, wygłosi referat pt. “Jak zyskać przewagę na rynku dzięki aplikacjom Air Liquide”.

Więcej informacji na temat spotkania uzyskają Państwo na dedykowanej stronie internetowej.

Food Industry Support