Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Poznaniu

W tym roku Polska po raz pierwszy gości Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu - COP 14. Jest to najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, w którym biorą udział delegacje rządowe ze 190 krajów.

Konferencja COP 14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu jest najbardziej prestiżowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, która skupia uwagę całego świata. W dwutygodniowych obradach przewiduje się udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów.

Aby wspomóc międzyrządowy proces poszukiwania skutecznych sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przystosowywania do ciągłych zmian klimatu, Minister Środowiska, Prof. Maciej Nowicki zdecydował o organizacji wystawy "Technologie dla ochrony klimatu" dotyczącej praktycznych odpowiedzi na wyzwania, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Taka wystawa będzie organizowana w czasie Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej po raz pierwszy i będzie miała bardzo prestiżowy charakter.

Proponowana wystawa będzie obejmować następujące działy tematyczne:

  • wynalazki, technologiczne i organizacyjne innowacje sprzyjające redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • przykłady udanych transferów konkretnych technologii i możliwości ich wdrażania w krajach rozwijających się,
  • przykłady konkretnych działań związanych z przystosowaniem do zmian klimatycznych.

Podczas tej wystawy Air Liquide zaprezentuje swoje technologie:

  • biopaliwa 2 generacji - przyjazne środowisku źródło energii,
  • energia wodorowa chroniąca środowisko,
  • spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen - obiecujące rozwiązanie na przyszłość.