Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i TotalEnergies współpracują nad rozwojem niskoemisyjnej produkcji wodoru w normandzkim zagłębiu przemysłowym

Wychwytywanie i składowanie CO2

Air Liquide i TotalEnergies łączą siły w celu dekarbonizacji produkcji wodoru na platformie TotalEnergies w Normandii we Francji. Projekt ten umożliwi Air Liquide dostarczanie do TotalEnergies niskoemisyjnego wodoru z wykorzystaniem sieci wodorowej Air Liquide w Normandii oraz wdrożeniu na dużą skalę rozwiązania w zakresie wychwytywania i składowania CO2 (CCS). Zgodnie z celem obu firm, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, ten ambitny projekt jest częścią podejścia opartego na zrównoważonym rozwoju, które pomoże rozwinąć ekosystem niskoemisyjnego wodoru w regionie "Axe Seine / Normandia", dzięki technologiom takim jak CCS i elektroliza.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla

Air Liquide, w ramach długoterminowej umowy, przejmie i będzie obsługiwać jednostkę produkcji wodoru o wydajności 255 ton dziennie na platformie TotalEnergies w Normandii. Podłączenie jednostki do sieci wodorowej Air Liquide pozwoli zoptymalizować jej wydajność, a docelowo stworzyć pierwszą na świecie sieć niskoemisyjnego wodoru. Sieć ta obejmuje już zakład produkcji wodoru w Port-Jérôme, gdzie w 2015 roku Air Liquide wdrożył Cryocap™, własną technologię wychwytywania dwutlenku węgla. Air Liquide rozważa także uruchomienie jednostki do produkcji wodoru odnawialnego za pomocą elektrolizy na dużą skalę.

Ponadto spółki rozpoczną badania rozwojowe nad wdrożeniem projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w celu dekarbonizacji wodoru produkowanego w tej jednostce na platformie w Normandii. Air Liquide zainstaluje swoją technologię Cryocap™ do wychwytywania CO2, podczas gdy TotalEnergies będzie obsługiwać transport i składować wychwycony CO2, w szczególności poprzez  realizowane na Morzu Północnym projekty CCS Northern Lights (Norwegia) i Aramis (Holandia).

W perspektywie długoterminowej realizacja tych projektów obniży emisję dwutlenku węgla z jednostki produkcji wodoru o około 650 000 ton CO2 rocznie do 2030 roku.

Dekarbonizacja normandzkiego zagłębia przemysłowego

Współpraca pomiędzy Air Liquide i TotalEnergies jest zgodna z ich wspólną ambicją dekarbonizacji działalności przemysłowej w regionie "Axe Seine / Normandia". Partnerzy, wraz z innymi firmami przemysłowymi, podpisali Protokół Ustaleń ogłoszony w lipcu 2021 roku, dotyczący rozwoju infrastruktury wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Normandii w celu ograniczenia emisji CO2 do 3 mln ton rocznie do 2030 roku.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący działalność w ramach Europe Industries, powiedział: "Dekarbonizacja przemysłu jest dużym wyzwaniem. Szeroki zakres opracowanych rozwiązań umożliwia nam wspieranie klientów na ich drodze do transformacji energetycznej. Od wielu lat współpracujemy z TotalEnergies i cieszymy się, że możemy dziś umocnić nasze partnerstwo poprzez wdrożenie rozwiązań, które w nadchodzących latach zapewnią normandzkiemu zagłębiu przemysłowemu sieć niskoemisyjnego wodoru.  Air Liquide, zgodnie ze swoim celem osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, działa już teraz, aby rozwijać niskoemisyjną i odnawialną produkcję wodoru i budować bardziej zrównoważoną przyszłość." 

Bernard Pinatel, Prezes, Refining & Chemicals i Członek Komitetu Wykonawczego TotalEnergies, powiedział: "Ta planowana inwestycja na naszej platformie w Normandii zwiększy jej konkurencyjność przemysłową i zabezpieczy jej długoterminową przyszłość. Cieszymy się, że możemy współpracować z Air Liquide w zakresie projektów niskoemisyjnego wodoru, dzięki czemu możemy wspólnie pracować nad ograniczeniem emisji dwutlenku węgla z naszych działań przemysłowych. Projekty te przyczyniają się do zbiorowego wysiłku podjętego w strefie przemysłowej Hawru i w korytarzu Sekwany. Jest to w pełni zgodne z ambicją TotalEnergies, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku."

Proponowane przejęcie jednostki produkcji wodoru przez Air Liquide podlega, zgodnie z prawem francuskim, procesowi powiadamiania i konsultacji z przedstawicielami pracowników platformy TotalEnergies w Normandii oraz zatwierdzeniu przez właściwe władze.