Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Sogestran współpracują w celu opracowania rozwiązań w zakresie zarządzania emisjami dwutlenku węgla w transporcie morskim

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)

Air Liquide i Sogestran podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture[1], której celem będzie dostarczanie rozwiązań w zakresie transportu dużych ilości ciekłego CO2 statkami i barkami, dostosowanych do potrzeb przyszłych projektów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Europie. To wspólne przedsięwzięcie wzmocni pozycję Air Liquide w łańcuchu wartości zarządzania emisjami dwutlenku węgla, który obejmuje wychwytywanie, agregację, przetwarzanie i transport do stałych miejsc składowania.

CCS to jedno z podstawowych narzędzi w procesie dekarbonizacji, zwłaszcza w najbardziej emisyjnych sektorach przemysłu. W związku z tym transport morski będzie miał zasadnicze znaczenie dla transportu dwutlenku węgla z zakładów przemysłowych o dużej emisji CO2, gdzie jest on wychwytywany, do miejsc sekwestracji, gdzie będzie trwale składowany. 

Łącząc doświadczenie Air Liquide w dziedzinie CO2 z doświadczeniem Sogestran w transporcie towarów o wysokiej wartości dodanej, spółka joint venture będzie transportować ciekły CO2, wykorzystując  nowo opracowane rozwiązania w zakresie transportu morskiego i rzecznego, w które ta spółka zainwestuje i będzie obsługiwać.

Emilie Mouren-Renouard, Członkini Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, odpowiedzialna za Innowacje i Rozwój, powiedziała: "Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Sogestran, oferując innowacyjne rozwiązania na nowym rynku transportu dużych ilości CO2. Inicjatywa ta uzupełnia nasze technologie zarządzania emisjami dwutlenku węgla, wspierając klientów przemysłowych w ich strategiach dekarbonizacji oraz ilustruje zaangażowanie Air Liquide w aktywne przyczynianie się do powstania społeczeństwa niskoemisyjnego."

Pascal Girardet, Dyrektor Generalny Sogestran, powiedział: "Air Liquide i Sogestran nawiązały intensywną współpracę w ciągu ostatnich lat, pracując nad niezawodnymi rozwiązaniami dla tego wschodzącego rynku, zgodnie z naszą strategią korporacyjną opartą na innowacyjności. Nasze zespoły pracowały ramię w ramię nad projektowaniem statków i barek zdolnych do bezpiecznego i efektywnego transportu ciekłego CO2. Ta spółka joint venture będzie w stanie zaoferować rynkowi rozwiązania, które będą miały znaczący pozytywny wpływ na środowisko."


Przypisy

[1]  Utworzenie spółki joint venture jest uzależnione od zgody odpowiednich organów ds. ochrony konkurencji i ma zostać zakończone do połowy 2022 roku.