Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Siemens Energy tworzą spółkę joint venture, która będzie produkować elektrolizery ekologicznego wodoru na dużą skalę w Europie

Wodór, energia wodorowa, elektrolizer

Air Liquide i Siemens Energy ogłaszają utworzenie spółki joint venture zajmującej się seryjną produkcją elektrolizerów wytwarzających wodór ze źródeł odnawialnych na skalę przemysłową w Europie.To francusko-niemieckie partnerstwo połączy wiedzę dwóch światowych liderów w swoich dziedzinach, przyczyniając się do rozwoju zrównoważonej gospodarki wodorowej w Europie i promując rozwój europejskiego ekosystemu elektrolizy i technologii wodorowych. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na drugą połowę 2023 roku, a do 2025 roku moce produkcyjne mają wzrosnąć do trzech gigawatów rocznie.

Air Liquide będzie posiadać 25,1%, a Siemens Energy 74,9% udziałów w spółce joint venture, której utworzenie podlega zatwierdzeniu przez właściwe organy. Siedziba spółki joint venture będzie znajdować się w Berlinie. Zgodnie z zapowiedziami z początku tego roku, w stolicy Niemiec będzie również zlokalizowana fabryka o mocy kilku gigawatów, produkująca moduły funkcjonalne ("stosy"). Fabryka ta będzie dostarczać stosy obu Grupom dla ich szerokiego grona klientów i obsługi szybko rozwijającego się rynku. Stosy, w oparciu o technologię PEM (z użyciem membrany do wymiany protonów, Proton Exchange Membrane), będą charakteryzować się wysokim stopniem sprawności i będą idealnie dostosowane do pozyskiwania podlegającej wahaniom energii odnawialnej. Ponadto Air Liquide i Siemens Energy uzgodniły, że w ramach partnerstwa zaangażują swój potencjał badawczo-rozwojowy we wspólny rozwój elektrolizerów nowej generacji.

To strategiczne  partnerstwo będzie korzystać z portfela projektów wodorowych łączących rurociągi Air Liquide i Siemens Energy, ukierunkowująć się na duże projekty przemysłowe we współpracy z klientami. Stworzy to solidną podstawę dla wymaganego szybkiego wzrostu wydajności elektrolizy, a tym samym oczekuje się, że konkurencyjny wodór pochodzący ze źródeł odnawialnych stanie się dostępny szybciej  Jednym z pierwszych projektów jest elektrolizer Air Liquide Normand'Hy o mocy 200 megawatów (MW) w pierwszej fazie, zlokalizowany w Normandii we Francji. Planuje się, że montaż systemów elektrolizerów dla tego projektu będzie wykonywany we Francji.

François Jackow, Dyrektor Generalny Air Liquide, powiedział: "Utworzenie tej francusko-niemieckiej spółki joint venture jest ważnym krokiem w kierunku powstania wiodącego europejskiego ekosystemu wodorowego opartego na odnawialnych i niskoemisyjnych źródłach energii. Zwiększając produkcję dużych elektrolizerów, Air Liquide i Siemens Energy będą w stanie zapewnić swoim klientom dostęp do dużych ilości konkurencyjnego ekologicznego wodoru i obniżyć emisje z ich działalności. Zgodnie ze swoją strategią zrównoważonego rozwoju Grupa Air Liquide angażuje się, bardziej niż kiedykolwiek, w uczynienie wodoru siłą napędową transformacji energetycznej i walkę z globalnym ociepleniem."

"Chcemy być siłą napędową w dziedzinie technologii wodorowej" - powiedział Christian Bruch, Dyrektor Generalny i Prezes Siemens Energy AG. "Aby ekologiczny wodór stał się konkurencyjny, potrzebujemy seryjnie produkowanych, tanich i skalowalnych elektrolizerów. Potrzebujemy również silnego partnerstwa. Wraz z Air Liquide, pionierem w dziedzinie wodoru od ponad 50 lat, z niecierpliwością czekamy na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i współpracę w kształtowaniu nowego rynku wodoru."

Partnerzy złożyli i będą składać wnioski o finansowanie dla tzw. projektów dużej skali z Europejskiego Funduszu Innowacji, Zielonego Ładu i dla ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Project of Common European Interest) - programu na rzecz wodoru, finansowanego przez rządy państw europejskich.