Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Siemens Energy opracują wspólnie elektrolizer na dużą skalę do zrównoważonej produkcji wodoru

wodór, elektroliza
  • Obie firmy inicjują projekt europejskiego ekosystemu dla elektrolizy i technologii wodorowych
  • Współpraca francusko-niemiecka wspierana przez rządy Francji i Niemiec
  • Duże projekty wodorowe do stworzenia podstaw dla systemów elektrolizerów na skalę przemysłową, jednym z których jest projekt Air Liquide-H2V Normandy we Francji o mocy 200 MW
  • Wspólny wniosek o sfinansowanie dużego projektu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz wspólny udział w niemieckim projekcie w ramach mechanizmu IPCEI w dziedzinie wodoru

Air Liquide i Siemens Energy podpisały Protokół Ustaleń, którego celem jest połączenie ich wiedzy i doświadczenia w zakresie technologii elektrolizy PEM (z użyciem membrany do wymiany protonów, Proton Exchange Membrane). Obie firmy zamierzają skupić swoje działania na następujących kluczowych obszarach: współtworzenie dużych projektów wodorowych na skalę przemysłową we współpracy z klientami, stworzenie podstaw do masowej produkcji elektrolizerów w Europie, zwłaszcza w Niemczech i Francji, oraz działania badawczo-rozwojowe w celu wspólnego opracowania technologii elektrolizerów nowej generacji.

Wodór będzie odgrywał istotną rolę w realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych. Aby zaspokoić szybko rosnące zapotrzebowanie oraz obniżyć koszty, kluczowym jest przyspieszenie produkcji wodoru wytwarzanego w sposób zrównoważony za pomocą elektrolizerów PEM na dużą skalę. W ramach współpracy Air Liquide i Siemens Energy będą wspólnie ubiegać się o dofinansowanie dużych projektów wodorowych w ramach unijnego Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizmu IPCEI (Important Project of Common European Interest), finansowanych przez rządy Francji i Niemiec. Finansowanie w ramach IPCEI jest niezbędne do szybkiego rozpoczęcia tych działań i dotrzymania terminów wyznaczonych przez Europejski Zielony Nowy Ład, unijną strategię wodorową oraz francuskie i niemieckie krajowe strategie wodorowe.

Dzięki tej współpracy, Air Liquide i Siemens Energy umocnią swoje kluczowe kompetencje umożliwiające powstanie zrównoważonej gospodarki wodorowej w Europie oraz zainicjują, wraz z innymi partnerami, projekt europejskiego ekosystemu dla elektrolizy i technologii wodorowych. Partnerzy już zidentyfikowali możliwości współpracy w zakresie projektów dla zrównoważonego wodoru na dużą skalę zarówno we Francji, Niemczech, jak i innych krajach europejskich. Jedną z takich możliwości jest projekt Air Liquide-H2V Normandy we Francji o mocy 200 MW, jeden z najbardziej ambitnych europejskich projektów produkcji wodoru z energii odnawialnych. 

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, powiedział: "Wodór jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym transformację energetyczną. W kontekście bezprecedensowego przyspieszenia rozwoju technologii i rynków wodorowych w Europie, nadszedł czas na zwiększenie skali, szczególnie we Francji i Niemczech. Partnerstwo pomiędzy Air Liquide i Siemens Energy toruje drogę do stworzenia wiodącego europejskiego ekosystemu zdolnego do dostarczania wodoru o obniżonej emisyjności po konkurencyjnych cenach i promowania powstania społeczeństwa niskoemisyjnego. Cieszymy się na tę francusko-niemiecką współpracę."

Christian Bruch, Dyrektor Generalny Siemens Energy, powiedział: "Zbudowanie zrównoważonej gospodarki wodorowej nadal będzie wymagało zmiany warunków ramowych na rynku energetycznym. Jednak to właśnie dzięki partnerstwu i współpracy możemy kształtować ten rynek. Bardzo cenimy sobie możliwość współtworzenia innowacyjnych rozwiązań z Air Liquide. Wspólnie pokonamy stojące przed nami wyzwania uprzemysłowienia technologii, tak aby zrównoważone wytwarzanie wodoru odniosło sukces."

Bruno Le Maire, francuski minister gospodarki, finansów i odnowy gospodarczej, powiedział: "Teraz jest czas na szeroko zakrojone inwestycje rozwijające nowe łańcuchy wartości i nowe technologie. Teraz jest czas na działanie. W ramach programu "France Relance" zostanie zainwestowanych w wodór 7 mld euro do roku 2030, aby uczynić naszą gospodarkę bardziej konkurencyjną i zdekarbonizowaną. Ambitny projekt Air Liquide i Siemens Energy to dopiero początek współpracy przemysłowej, która musi wykraczać poza sojusz francusko-niemiecki. Odnowa gospodarcza musi być przede wszystkim odnową europejską. Wyrażam również uznanie dla mobilizacji Air Liquide w ramach francuskiego planu wodorowego, w szczególności poprzez jej udział i zaangażowanie w Krajowej Radzie ds. Wodoru.”

Peter Altmaier, niemiecki federalny minister gospodarki, powiedział: "Wodór jest kluczowym elementem sukcesu transformacji energetycznej Niemiec i ma istotne znaczenie dla europejskich i globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu. Niemcy są mocno zaangażowane we wspieranie rozwoju rynku technologii wodorowych i ciężko pracują nad europejskimi projektami IPCEI w dziedzinie wodoru. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Siemens Energy i Air Liquide łączą siły w tej dziedzinie i z niecierpliwością czekam na szybkie uruchomienie francusko-niemieckich projektów wodorowych."