Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Severstal wzmacniają swoje partnerstwo dzięki nowemu długoterminowemu kontraktowi w jednym z największych zakładów produkcji tlenu w Europie kontynentalnej

gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Air Liquide i PAO Severstal, jeden z wiodących producentów stali, podpisały nowy długoterminowy kontrakt na dostawy tlenu do zakładu Severstal CherMK w Rosji. Air Liquide zainwestuje około 60 mln euro w budowę najnowocześniejszej jednostki rozdziału powietrza w tym zakładzie, jednym z największych zakładów produkcji tlenu w Europie kontynentalnej, gdzie posiada już trzy inne jednostki. Dzięki zwiększonej wydajności energetycznej, nowa jednostka poprawi wpływ zakładu na środowisko.

Air Liquide zaprojektuje i wybuduje nową, nowoczesną jednostkę rozdziału powietrza w zakładzie Severstal CherMK w Czerepowcu, jednym z najbardziej konkurencyjnych zakładów produkcji stali na świecie. Nowa jednostka będzie produkować 1 000 ton tlenu dziennie. Jest to czwarta jednostka rozdziału powietrza zainstalowana przez Air Liquide w Czerepowcu.

Jednostka, której uruchomienie planowane jest na koniec 2023 roku, będzie własnością i będzie obsługiwana przez Air Liquide Severstal, spółkę joint venture utworzoną w 2005 roku pomiędzy Air Liquide (75%) i Severstal (25%). Zwiększy ona całkowitą zdolność produkcyjną w tym zakładzie, jednym z największych zakładów produkcji tlenu w Europie kontynentalnej, do ponad 8 000 ton tlenu dziennie.

Ta nowa jednostka rozdziału powietrza charakteryzuje się zwiększoną wydajnością energetyczną. W ramach umowy obie firmy zobowiązały się również do dalszego ograniczenia emisji CO2 powstającego przy produkcji tlenu, zgodnie ze zobowiązaniami Air Liquide do podjęcia pilnych działań w związku ze zmianami klimatycznymi oraz do działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Francois Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide sprawujący nadzór nad działalnością przemysłową w Europie, powiedział: "Ten nowy kontrakt jeszcze bardziej wzmocni nasze długoterminowe partnerstwo z Severstal, które regularnie budujemy od 2005 roku. Dzięki naszemu know-how i innowacyjnym rozwiązaniom będziemy nadal współpracować z Severstal w celu obniżenia wpływu na środowisko tego dużego zakładu przemysłowego w Czerepowcu. Jako część swojego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, Grupa Air Liquide jest zaangażowana w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i działanie na rzecz zrównoważonej przyszłości."

Alexander Shevelev, Prezes Zarządu Severstal, stwierdził: "Severstal przywiązuje dużą wagę do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne i jesteśmy zaangażowani w osiągnięcie stopniowej dekarbonizacji naszych procesów produkcyjnych. Wyznaczyliśmy sobie krótkoterminowy cel zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych o 3% do 2023 roku w porównaniu z poziomem z 2020 roku i mamy zamiar wyznaczyć nowe, ambitne cele. Jestem przekonany, że nasza umowa z Air Liquide, wieloletnim partnerem Severstal i liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, znacząco przyczyni się do realizacji naszej strategii ochrony środowiska i klimatu."