Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Port Rotterdam nawiązują partnerstwo w celu rozwoju floty samochodów ciężarowych napędzanych wodorem i związanej z nią infrastruktury

wodór, energia wodorowa, ogniwa wodorowe, czysty transport, transport niskoemisyjny

Air Liquide i Zarząd Portu Rotterdam ogłaszają rozpoczęcie wspólnej inicjatywy, która ma na celu umożliwienie poruszania się 1 000 bezemisyjnych samochodów ciężarowych napędzanych wodorem po drogach łączących Holandię, Belgię i zachodnie Niemcy do 2025 roku. Kilku partnerów reprezentujących cały łańcuch dostaw, od producentów samochodów ciężarowych, takich jak VDL Groep, Iveco/Nikola do firm transportowych Vos Logistics, Jongeneel Transport i HN Post, a także wiodący dostawcy ogniw paliwowych, zgodziło się już przystąpić do tej inicjatywy. Jest to jeden z największych projektów w Europie w zakresie rozwoju floty samochodów ciężarowych napędzanych wodorem i związanej z nią infrastruktury, który przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie o szacowane ponad 100 000 ton emisji CO2 rocznie, co odpowiada 110 milionom przejechanych kilometrów.

Aby po drogach mogło jeździć 1 000 samochodów ciężarowych napędzanych wodorem, z czego 500 w rejonie Portu Rotterdam, należy rozwinąć odpowiednią infrastrukturę, która przewiduje 25 stacji wodorowych o dużej wydajności umożliwiających połączenie Holandii, Belgii i zachodnich Niemiec. Projekt obejmuje również osiągnięcie niezbędnej wydajności produkcji niskoemisyjnego wodoru w procesie elektrolizy. Przedsiębiorstwa biorące udział w tej inicjatywie wspólnie przeprowadzą studium wykonalności dotyczące całego łańcucha wartości.

Obecnie w projekcie biorą udział partnerzy posiadający wzajemnie uzupełniającą się wiedzę fachową w zakresie produkcji wodoru i jego dystrybucji na stacjach paliw, producenci samochodów ciężarowych, firmy transportowe oraz producenci ogniw paliwowych do stosowania przy dużym obciążeniu. Air Liquide i Port Rotterdam zapraszają kolejne strony do przyłączenia się do tej inicjatywy w najbliższych miesiącach. Wspólnie przyczynimy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym z wykorzystaniem wodoru jako czystego i zrównoważonego alternatywnego nośnika energii. Ostateczna decyzja inwestycyjna partnerów projektu spodziewana jest pod koniec 2022 roku.

Wodór jest jednym ze źródeł energii pozwalającym sprostać wyzwaniom czystego transportu. Umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń w miastach i uzależnienia od paliw kopalnych. Jest on szczególnie odpowiedni dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, powiedział: "Walka ze zmianami klimatycznymi jest centralnym elementem misji Air Liquide i w tym celu opracowujemy szeroką gamę rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że wodór jest niezbędny w transformacji energetycznej. W transporcie ciężkim wodór będzie odgrywał znaczącą rolę i będzie oferował drogę do zrównoważonej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla wieku mobilności. Współpraca ta jest wyrazem zaangażowania stron na rzecz wspólnej ambicji walki ze zmianami klimatycznymi. Air Liquide wniesie do projektu swoje unikalne doświadczenie w zakresie całego łańcucha wodorowego wypracowane w ciągu ostatnich 50 lat."

Allard Castelein, Prezes Zarządu Portu Rotterdam, stwierdził: "Ten projekt jest konkretnym przykładem realizacji naszej ambicji zapewnienia bardziej zrównoważonego transportu. Dzięki współpracy partnerów, którzy wzajemnie się uzupełniają, przyczyniamy się do bezemisyjnego transportu drogowego. W ten sposób bierzemy na siebie odpowiedzialność jako największy port w Europie i pomagamy władzom lokalnym, krajowym i europejskim w realizacji ich ambicji."