Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Lhoist łączą siły w celu uruchomienia pierwszego projektu dekarbonizacji wapna we Francji

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)

Air Liquide i Lhoist podpisały protokół ustaleń w celu dekarbonizacji zakładu produkcji wapna Lhoist zlokalizowanego w Réty, w regionie Hauts-de-France, przy użyciu innowacyjnej i zastrzeżonej technologii wychwytywania dwutlenku węgla Cryocap™ Air Liquide. W tym kontekście Air Liquide i Lhoist wspólnie złożyły wniosek o dofinansowanie do Europejskiego Funduszu Innowacji dla tzw. projektów dużej skali. Partnerstwo to wyznacza nowy etap w tworzeniu niskoemisyjnego ekosystemu przemysłowego w rejonie Dunkierki.

Przemysł wapienniczy jest jedną z branż, w których redukcja emisji jest problematyczna (ang. “hard-to-abate[1]), ponieważ produkcja wapna generuje przede wszystkim CO2 pochodzący z rozkładu wapienia. Zakład firmy Lhoist "Chaux et Dolomies du Boulonnais" w Réty jest największym we Francji zakładem produkującym wapno. Dzięki temu projektowi, począwszy od 2028 roku, Lhoist będzie w stanie ograniczyć emisję CO2 w zakładzie w Réty o ponad 600 000 ton rocznie. Odpowiada to rocznej emisji z około 55 000 gospodarstw domowych we Francji.

W oparciu o swoje know-how i unikalne doświadczenie w zakresie technologii wychwytywania CO2, Air Liquide zbuduje i będzie eksploatować jednostkę wykorzystującą własną, innowacyjną technologię Cryocap™ FG (Flue Gas) w celu wychwytywania i oczyszczania 95% CO2 powstającego podczas produkcji wapna w zakładzie Lhoist w Réty. W ten sposób technologia Cryocap™ Air Liquide zostanie po raz pierwszy wykorzystana do dekarbonizacji produkcji wapna we Francji.

Wychwycony CO2 byłby następnie transportowany do multimodalnego węzła eksportu CO2[2] w Dunkierce, będącego obecnie w trakcie opracowywania, i wysyłany do sekwestracji na Morzu Północnym w ramach projektu D'Artagnan, będącego przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (ang. Project of a Common Interest).

Realizacja projektu będzie możliwa w miarę dostępności środków publicznych z europejskich i/lub francuskich programów wspierających dekarbonizację. W tym kontekście Air Liquide i Lhoist wspólnie złożyły wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Innowacji dla tzw. projektów dużej skali.

Pascal Vinet, Starszy Wiceprezes i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący działalność w ramach Europe Industries, powiedział: "Dekarbonizacja przemysłu jest kluczowym elementem strategii Air Liquide i zobowiązujemy się do wspierania naszych klientów szerokim wachlarzem rozwiązań, zgodnie z naszymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie Cryocap™ do dekarbonizacji produkcji wapna dowodzi wszechstronności tej innowacyjnej i zastrzeżonej technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Nasza współpraca z firmą Lhoist przyczyni się do dekarbonizacji całego zagłębia przemysłowego Dunkierki, jednego z historycznych zagłębi przemysłowych Air Liquide we Francji."

Cedric De Vicq, Dyrektor Generalny Lhoist Europe, powiedział: "Jako lider w branży wapienniczej jesteśmy bardzo dumni, że po raz pierwszy zakład produkujący wapno będzie wychwytywał CO2 i składował go w bezpiecznych warunkach. Aby zmniejszyć emisję CO2 w przemyśle wapienniczym z korzyścią dla środowiska i klientów, niezbędnym elementem jest wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla."


Przypisy

[1] Termin "hard-to-abate" odnosi się do sektorów, dla których osiągnięcie zerowego bilansu netto nie jest proste, ponieważ albo brakuje w nim technologii, albo jej koszt pozostaje zaporowy.
[2] Platforma skraplająca i logistyczna - CO2 byłby transportowany rurociągami, a następnie zatłaczany na statki.