Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i IVECO współpracują w celu przyspieszenia rozwoju transportu wodorowego pojazdów ciężarowych o dużej ładowności w Europie

wodór, mobilność wodorowa

Air Liquide, światowy lider w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i zdrowia, oraz IVECO, marka pojazdów użytkowych CNH Industrial, podpisały Protokół Ustaleń w sprawie rozwoju wodoru dla mobilności w Europie. Partnerstwo przyczyni się do powstania czystej mobilności dzięki wykorzystaniu uzupełniających się kompetencji obu firm, w szczególności unikalnej wiedzy Air Liquide w zakresie całego łańcucha wartości wodoru, od produkcji i magazynowania po dystrybucję, oraz zaawansowanym, czystym i zrównoważonym rozwiązaniom transportowym IVECO.

Obaj partnerzy przeznaczą środki i zasoby na badania nad wprowadzeniem na rynek dalekobieżnych samochodów ciężarowych o dużej ładowności napędzanych elektrycznymi ogniwami paliwowymi i nad rozmieszczeniem sieci stacji tankowania odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru wzdłuż głównych transeuropejskich korytarzy transportowych. Jednocześnie obie firmy będą wspólnie promować inicjatywy zachęcające do mobilności wodorowej poprzez zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w całym łańcuchu wartości.

Partnerstwo to jest zgodne z trwającą współpracą obu firm w ramach projektu HyAMMED (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Écologique et Durable) na południu Francji, którego celem jest stworzenie pierwszej w Europie floty elektrycznych 44-tonowych ciężarówek napędzanych ogniwami paliwowymi, w oparciu o pierwszą stację tankowania wysokociśnieniowego wodoru o wydajności 1 t/dzień.

Matthieu Giard, Wiceprezes i Członek Komitetu Wykonawczego nadzorujący działalność w zakresie wodoru, powiedział: "Wodór może znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji w sektorze transportu, ponieważ wyjątkowo dobrze sprawdza się w pojazdach ciężarowych o dużej ładowności. Air Liquide z przyjemnością łączy siły z takim liderem jak IVECO, aby zbadać możliwości wprowadzenia tej rewolucji w życie. Zgodnie ze swoimi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, Air Liquide działa na rzecz rozbudowy ekosystemów wodorowych i przyczynia się do powstania społeczeństwa niskoemisyjnego."

Luca Sra, mianowany na Prezesa, Truck Business Unit, Grupa Iveco, powiedział: "Jesteśmy zaangażowani w rozwój gospodarki wodorowej i jesteśmy podekscytowani współpracą z Air Liquide w zakresie badań nad najbardziej efektywnym sposobem dostarczania operatorom tego zrównoważonego, alternatywnego paliwa transportowego. Istotne jest, abyśmy wszyscy skupili się na osiągnięciu globalnej zerowej emisji netto, pracując razem, aby przyspieszyć realizację tego celu przez branżę."