Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Itochu współpracują w celu zwiększenia japońskiego rynku mobilności wodorowej

wodór, energia wodorowa, ogniwa wodorowe, czysty transport, transport niskoemisyjny

Air Liquide Japonia i Itochu Corporation (Itochu) podpisały protokół ustaleń dotyczący współpracy w zakresie rozwoju rynku mobilności wodorowej w Japonii.

Air Liquide Japan i Itochu będą początkowo koncentrować się na rozwoju infrastruktury wodorowej w Japonii, zarówno dla pojazdów osobowych, jak i dla nowych flot pojazdów użytkowych (ciężarówek, autobusów). Celem jest rozbudowa tej infrastruktury i opracowanie konkurencyjnej oferty dostaw wodoru dla końcowych użytkowników pojazdów osobowych i użytkowych, we współpracy z władzami publicznymi, co pozwoli na szybkie zwiększenie mobilności wodorowej w Japonii. Obie firmy będą badać w szerszym ujęciu możliwości zwiększenia łańcucha dostaw wodoru w ramach wspierania działań rządu Japonii dotyczących wodoru.

Współpraca ta będzie opierać się na doświadczeniu i technologiach Air Liquide w zakresie łańcucha dostaw wodoru oraz szerokim zasięgu Grupy Itochu w wielu sektorach energetycznych, od sprzedaży detalicznej paliw do zakładów produkujących energię odnawialną.

Współpraca ta następuje po niedawnym ogłoszeniu przez rząd japoński planu "Zielone społeczeństwo", mającego na celu osiągnięcie neutralności wobec efektu cieplarnianego do 2050 r., w której wodór ma odegrać kluczową rolę. W ramach tego planu rząd japoński wprowadzi zakaz sprzedaży pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami kopalnymi po 2035 r., skłaniając sektor transportu do przestawienia się na pojazdy elektryczne zasilane bateriami i ogniwami paliwowymi.

François Abrial, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący Region Azja-Pacyfik, powiedział: "Walka ze zmianami klimatycznymi znajduje się w centrum strategii Air Liquide. Przewiduje się, że wodór będzie odgrywał kluczową rolę we wspieraniu transformacji energetycznej i powstaniu społeczeństwa neutralnego wobec efektu cieplarnianego. Dzięki tej współpracy chcemy wspólnie przyspieszyć rozwój rynku wodorowego w Japonii, wykorzystując nasze uzupełniające się portfele technologii i know-how w całym łańcuchu wartości wodoru."