Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Faurecia ogłaszają porozumienie badawczo-rozwojowe w celu zwiększenia wykorzystania wodoru w pojazdach ciężarowych

wodór, energia wodorowa, ogniwa wodorowe, czysty transport, transport niskoemisyjny

Air Liquide i Faurecia ogłosiły dziś podpisanie porozumienia badawczo-rozwojowego w zakresie projektowania i produkcji pokładowych systemów przechowywania ciekłego wodoru dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki temu partnerstwu technologicznemu obie firmy przyspieszą wdrażanie bezemisyjnych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności.

Magazynowanie ciekłego wodoru dla pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi, szczególnie do przewozów długodystansowych, odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności węglowej. Dzięki tej technologii ilość magazynowanego wodoru jest dwukrotnie większa niż w przypadku wodoru gazowego. Stąd też pojazdy ciężarowe zasilane ciekłym wodorem są dwa razy bardziej niezależne od pojazdów zasilanych sprężonym wodorem, a ponadto korzystają z krótkiego czasu tankowania i zoptymalizowanej ładowności.

Partnerstwo opiera się na uzupełniających się kompetencjach firm z ich głównych obszarów działalności, co będzie miało fundamentalne znaczenie dla przyspieszenia wprowadzenia technologii na rynek. Z jednej strony Air Liquide wniesie swoją uznaną wiedzę specjalistyczną w całym łańcuchu wartości ciekłego wodoru, w tym w zakresie ekstremalnej kriogeniki, technologii przechowywania, interfejsu tankowania oraz know-how w zakresie infrastruktury. Z drugiej strony Faurecia wniesie swoje doświadczenie w zakresie architektury i integracji systemów, uznane umiejętności w zakresie testowania i symulacji w przemyśle motoryzacyjnym, globalną wiedzę i doświadczenie w tej branży, jak również silne powiązania z producentami pojazdów.

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, oświadczył: "Działania w zakresie wodoru nabierają tempa, wywołując zainteresowanie na całym świecie. W tym kontekście podmioty z wielu różnych sektorów łączą siły, aby uwolnić potencjał wodoru. Nasza współpraca ze światowym liderem, jakim jest Faurecia, ma na celu przyspieszenie rozwoju mobilności wodorowej, skupiając się na rynku pojazdów ciężarowych, dla którego wodór jest szczególnie odpowiedni. Dzięki swoim zdolnościom do innowacji i doświadczeniu Air Liquide przyczynia się do rozwoju ekosystemów wodorowych w całym łańcuchu wartości wodoru. Zgodnie z naszymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, naszą ambicją jest aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa niskoemisyjnego."

Patrick Koller, Dyrektor Generalny Faurecia, dodał: "To partnerstwo jest pierwszym kamieniem milowym we wspaniałej podróży z Air Liquide, najlepszym partnerem w dziedzinie wodoru. Połączenie tych dwóch uzupełniających się firm umożliwi rozwój najnowocześniejszych technologii magazynowania ciekłego wodoru dla transportu ciężarowego, w krótkim czasie po wprowadzeniu ich na rynek."

Do 2030 roku produkcja pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi może osiągnąć poziom 2,5 miliona pojazdów, z czego 20% mogą stanowić samochody ciężarowe. Ze względu na intensywne użytkowanie pojazdy ciężarowe mogłyby odpowiadać w 2030 roku za blisko 60% zużycia wodoru na rynkach mobilności.