Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Eni współpracują na rzecz rozwoju mobilności wodorowej

wodór, energia wodorowa, ogniwa paliwowe

Air Liquide i Eni łączą siły w celu rozwoju mobilności wodorowej, która jest jednym z rozwiązań dla dekarbonizacji sektora transportu. Obie firmy zawarły partnerstwo w celu inwestowania w rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju mobilności wodorowej we Włoszech.

Air Liquide i Eni podpisały list intencyjny w celu umożliwienia zrównoważonego rozwoju rozległej sieci stacji tankowania wodoru we Włoszech. Współpraca ta obejmie przede wszystkim studium wykonalności dotyczące zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru, który zasili rynek pojazdów osobowych i ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi. Partnerzy określą również strategiczne lokalizacje, w których powstaną stacje tankowania wodoru we Włoszech.

Partnerstwo będzie opierać się na doświadczeniu Air Liquide w zakresie całego łańcucha wartości wodoru (produkcja, transport, przechowywanie i dystrybucja) oraz na doświadczeniu Eni w zakresie działalności handlowej i sprzedaży detalicznej z dostępną rozbudowaną siecią stacji paliw. Współpraca ta ma na celu promowanie rozwoju technologii, kompetencji i infrastruktury umożliwiających mobilność wodorową, a także ocenę partnerstwa z innymi odpowiednimi podmiotami.

Pascal Vinet, Starszy Wiceprezes i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący działania w ramach Europe Industries, powiedział: "Dekarbonizacja sektora transportu jest jednym z głównych wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Utworzenie sieci stacji tankowania wodoru jest niezbędnym krokiem w tym kierunku. Współpraca lidera w dziedzinie wodoru i globalnego zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego, jakim jest Eni, umożliwi rozszerzenie dostępu do wodoru we Włoszech. Razem z naszym wieloletnim partnerem, firmą Eni, mamy ambicję przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości dzięki wykorzystaniu wodoru."

Giuseppe Ricci, Dyrektor Generalny Energy Evolution w Eni, powiedział: "Umowa z Air Liquide to kolejny krok w promowaniu zrównoważonej mobilności. Dekarbonizacja transportu musi opierać się na synergii i komplementarności z istniejącymi technologiami. Z tego powodu Eni podjęła działania, począwszy od wzmocnienia systemów zasilania dla pojazdów elektrycznych po produkcję biopaliw, od dystrybucji biometanu po dystrybucję wodoru, jednego z produktów ograniczających emisje, w zakresie którego Eni zamierza przyspieszyć. Na początku 2022 roku Eni otworzy pierwszą we Włoszech stację tankowania wodoru w środowisku miejskim w Mestre (Wenecja), a następnie drugą w San Donato Milanese (Mediolan). Nasza umowa z Air Liquide pozwala nam na wzmocnienie współpracy pomiędzy operatorami w celu osiągnięcia jeszcze większej wydajności na drodze do transformacji energetycznej."