Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i Eni: współpraca na rzecz dekarbonizacji sektorów hard-to-abate w Europie

Wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla

Air Liquide i Eni zawarły umowę o współpracy, której celem jest ocena rozwiązań w zakresie dekarbonizacji w regionie śródziemnomorskim Europy, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów przemysłowych hard-to-abate[1]. Obie firmy jednoczą siły, łącząc swoje ugruntowane doświadczenie i know-how, aby umożliwić wychwytywanie, agregację, transport i trwałe składowanie CO2.

Wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla (CCS) jest jednym z kluczowych narzędzi w procesie dekarbonizacji, zwłaszcza w najbardziej wysokoemisyjnych sektorach przemysłu, i będzie odgrywać kluczową rolę w realizacji ważnych celów w zakresie redukcji emisji, określonych na szczeblu europejskim w ramach Zielonego Ładu.

W ramach umowy Air Liquide i Eni będą współpracować w celu zidentyfikowania zagłębi przemysłowych hard-to-abate w tym regionie i określenia najlepszej możliwej konfiguracji dla rozwoju programu CCS na dużą skalę. 

W szczególności Air Liquide będzie rozwijać konkurencyjne rozwiązania w zakresie redukcji emisji CO2, opierając się na swoich bieżących projektach CCS w Europie Północnej oraz własnej innowacyjnej technologii Cryocap™, która umożliwia wychwytywanie do 95% emisji CO2 z zakładów przemysłowych. Eni, wykorzystując swoje doświadczenie w eksploatacji i zarządzaniu złożami gazu ziemnego, wskaże najbardziej odpowiednie miejsca stałego składowania CO2 na Morzu Śródziemnym. 

Pascal Vinet, Starszy Wiceprezes i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący działalność w ramach Europe Industries, powiedział: "Cieszymy się, że możemy współpracować z Eni w tej ważnej inicjatywie dekarbonizacji i wykorzystać naszą wiedzę w zakresie zarządzania emisjami CO2, aby w konkretny sposób przyczynić się do zmniejszenia przemysłowych emisji dwutlenku węgla w Europie. Wspieranie dekarbonizacji przemysłu jest jednym ze strategicznych filarów Grupy Air Liquide, która jest zaangażowana w rozwiązywanie problemu zmian klimatycznych i osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku."

Luigi Ciarrocchi, Dyrektor ds. leśnictwa i agropasz oraz CCUS w Eni, powiedział: "Cel, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, jest jednym z filarów strategii Eni. CCS ma kluczowe znaczenie w procesie dekarbonizacji, zwłaszcza w przypadku najbardziej energochłonnych i wysokoemisyjnych sektorów przemysłu. Przyczyniając się do ograniczenia emisji z sektorów hard-to-abate, chcemy promować proces, który jest zarówno zrównoważony pod względem środowiskowym, jak i opłacalny pod względem ekonomicznym i społecznym, wspierając ciągłość działalności przemysłowej, na przykład w sektorach cementowym i metalurgicznym, które mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki włoskiej".

 

[1] Termin "hard-to-abate" odnosi się do sektorów, dla których osiągnięcie zerowego bilansu netto nie jest proste, ponieważ albo brakuje w nim technologii, albo jej koszt pozostaje zaporowy.