Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i BASF z zadowoleniem przyjmują wsparcie z Europejskiego Funduszu Innowacji dla wspólnego projektu CCS

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)

Air Liquide i BASF planują stworzyć największy na świecie transgraniczny projekt wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS, Carbon Capture and Storage), którego celem jest znaczne zmniejszenie emisji CO2 w klastrze przemysłowym w porcie w Antwerpii. Wspólny projekt "Kairos@C" został wybrany do finansowania przez Komisję Europejską w ramach jej Funduszu Innowacji, jako jeden z siedmiu dużych projektów spośród ponad 300 wniosków.

Kairos@C zostanie opracowany wspólnie przez Air Liquide oraz BASF w jego zakładach chemicznych w Antwerpii. W ciągu pierwszych 10 lat działania projekt umożliwi obniżenie emisji CO2 o 14,2 mln ton, co znacząco przyczyni się do realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Dodatkowo, oprócz wychwytywania, skraplania, transportu i składowania CO2 na dużą skalę na Morzu Północnym, projekt obejmuje kilka innowacyjnych technologii. W szczególności, do wychwytywania CO2 z zakładów produkcyjnych Air Liquide wykorzysta opatentowaną technologię Cryocap™, a do osuszania CO2 BASF zastosuje rozwiązanie Sorbead®. Uruchomienie projektu planowane jest na 2025 rok.

Kairos@C toruje drogę dla kolejnych etapów redukcji emisji dwutlenku węgla w porcie w Antwerpii. Projekt będzie połączony ze wspólną infrastrukturą do transportu i eksportu CO2, w tym z pierwszym tego typu terminalem do skraplania i eksportu CO2. Zostanie on zbudowany w ramach konsorcjum "Antwerp@C", którego celem jest zmniejszenie o połowę emisji CO2 w porcie w Antwerpii do 2030 roku. Air Liquide i BASF są członkami założycielami Antwerp@C.

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, oświadczył: "Ambicją Air Liquide jest aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa niskoemisyjnego, zgodnie z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, które obejmują osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Transformacja energetyczna wymaga realizacji złożonych projektów i połączenia sił, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że projekt Kairos@C został wybrany przez Fundusz Innowacji i przyczyni się do osiągnięcia celów klimatycznych UE, w szczególności dzięki innowacyjnym technologiom Air Liquide. Air Liquide i BASF są zaangażowane w strategiczne partnerstwo w porcie w Antwerpii od ponad 50 lat, a ten przełomowy projekt otwiera nowy rozdział naszej współpracy w kierunku rozwoju bardziej zrównoważonego przemysłu."

Dr Martin Brudermüller, Prezes Zarządu BASF SE, powiedział: "BASF chce obniżyć emisję CO2 o 25% do 2030 roku w porównaniu z 2018 rokiem i osiągnąć zerową emisję CO2 netto do 2050 roku. Aby osiągnąć te ambitne cele, musimy wykorzystać wszystkie dostępne technologie. Szczególnie dla zakładu Verbund w Antwerpii, należącego do BASF, ze względu na jego doskonałą lokalizację w porcie w Antwerpii z bezpośrednim dostępem do morza, CCS jest atrakcyjnym rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie emisji CO2 z procesów produkcyjnych na skalę przemysłową w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego Kairos@C może stać się kolejnym ważnym krokiem na naszej drodze do neutralności klimatycznej."

Europejski Fundusz Innowacji jest jednym z największych na świecie programów promujących innowacyjne technologie niskoemisyjne. Otrzymanie tego dofinansowania jest kluczowe dla podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia realizacji tego projektu.