Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide i ArcelorMittal łączą siły, aby przyspieszyć dekarbonizację produkcji stali w zagłębiu Dunkierki

Dekarbonizacja produkcji stali

Air Liquide i ArcelorMittal podpisały Protokół Ustaleń dotyczący wdrożenia rozwiązań umożliwiających niskoemisyjną produkcję stali w Dunkierce. Obie firmy łączą siły w celu transformacji procesu produkcji stali poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań obejmujących niskoemisyjne technologie wodorowe i wychwytywania CO2. Ta współpraca to pierwszy krok w kierunku stworzenia nowego ekosystemu niskoemisyjnych technologii wodorowych i technologii wychwytywania CO2 w tym ważnym zagłębiu przemysłowym.

Air Liquide i ArcelorMittal podpisały Protokół Ustaleń, aby znacząco przyczynić się do dekarbonizacji zagłębia przemysłowego Dunkierki. Zgodnie z Porozumieniem Paryskim, Europejskim Zielonym Ładem oraz ze zobowiązaniami Air Liquide i ArcelorMittal w zakresie transformacji energetycznej, projekt zmniejszy roczną emisję CO2 z zakładów produkcyjnych ArcelorMittal w Dunkierce o 2,85 mln ton do 2030 roku. Air Liquide i ArcelorMittal wspólnie złożyły wniosek o finansowanie dużych projektów w ramach europejskiego mechanizmu finansowania Important Project of Common European Interest (IPCEI) w zakresie wodoru. Dla realizacji projektu jest kluczowe finansowanie z europejskich i/lub francuskich programów wspierających dekarbonizację.

ArcelorMittal jest przygotowany do wdrożenia w swoim zakładzie w Dunkierce innowacyjnej jednostki produkcyjnej, łączącej dwie technologie produkcji stali - DRI (jednostkę bezpośredniej redukcji żelaza) oraz piec elektryczny z zakrytym łukiem - na niespotykaną dotąd skalę. Niskoemisyjne technologie zastosowane w jednostce DRI i piecu elektrycznym z zakrytym łukiem umożliwią produkcję stali o niższej emisji CO2. Inicjatywa ta była przedmiotem wstępnego studium ogłoszonego przez firmę ArcelorMittal w październiku ubiegłego roku i stanowi uzupełnienie do inicjatyw już podjętych przez ArcelorMittal w swoim zakładzie w Dunkierce, mających na celu obniżenie poziomu emisji CO2.

Air Liquide będzie wspierać tę strategiczną inicjatywę poprzez dostawy dużych ilości niskoemisyjnego wodoru oraz wdrożenie technologii wychwytywania CO2 w Dunkierce, jednym z historycznych zagłębi przemysłowych Air Liquide we Francji. Grupa Air Liquide zdobyła wyjątkowe doświadczenie zarówno w zakresie wodoru na wszystkich etapach łańcucha wartości, od produkcji i magazynowania do dystrybucji, jak i technologii wychwytywania CO2. Wykorzystując własną wiedzę oraz zgodnie ze swoimi celami klimatycznymi, Air Liquide angażuje się w opracowywanie zrównoważonych rozwiązań obniżających emisję dwutlenku węgla, wspierając swoich Klientów z branży metalurgicznej.

Współpraca pomiędzy Air Liquide i ArcelorMittal to pierwszy krok w kierunku stworzenia ekosystemu rozwiązań w zakresie niskoemisyjnego wodoru i wychwytywania CO2, który będzie źródłem konkurencyjności i atrakcyjności dla różnych podmiotów zlokalizowanych w zagłębiu przemysłowym i portowym Dunkierki.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego nadzorujący działalność Europe Industries, powiedział: "Dekarbonizacja przemysłu znajduje się w centrum strategii Grupy Air Liquide, która angażuje się we współpracę ze swoimi klientami, oferując szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań. Grupa wniesie swoje wyjątkowe doświadczenie w zakresie całego łańcucha dostaw wodoru, zdobyte w ciągu ostatnich 50 lat oraz doskonałą znajomość technologii wychwytywania CO2. Nadszedł czas na działanie, a Air Liquide ma przyjemność wspierać ArcelorMittal w tym projekcie mającym na celu dekarbonizację jednego z głównych zagłębi przemysłowych."

Geert van Poelvoorde, Dyrektor Generalny ArcelorMittal Europe, powiedział: "Projekt ten stanowi istotny przełom technologiczny i potwierdza gotowość ArcelorMittal do głębokiej i zrównoważonej transformacji swoich technologii produkcyjnych, zgodnie z naszymi celami obniżenia emisji CO2 o 30% do 2030 roku i osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego do 2050 roku. Liczymy na silne poparcie francuskich i europejskich władz w zakresie dekarbonizacji przemysłu stalowego i mamy nadzieję, że ten projekt otrzyma wsparcie, którego potrzebuje, aby obniżyć emisję CO2 na dużą skalę. Współpraca z Air Liquide umożliwi przyspieszenie dekarbonizacji naszej produkcji stali i przyczyni się do stworzenia niskoemisyjnego zagłębia przemysłowego i portowego."