Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide finalizuje przejęcie Lurgi

Po uzyskaniu zezwoleń od stosownych urzędów ds. konkurencji, dnia 20 lipca 2007 roku Air Liquide zakończył proces przejęcia firmy inżynieryjnej Lurgi. Wysokość tej inwestycji wynosiła 200 milionów euro, a została ona wcześniej opisana w prasie 17 kwietnia 2007 roku.

Proces integracji Lurgi z Grupą Air Liquide poszerzy technologiczne portfolio Oddziału Inżynieryjnego Air Liquide, szczególnie w zakresie procesów produkcji wodoru i gazów syntetycznych, biopaliw (bioetanol i biodiesel) oraz metanolu. Zapewni on również Air Liquide silną pozycję w procesach przekształcania węgla w płynne węglowodory (CTL) lub podstawowe produkty chemiczne (CTC).

Przejęcie to podwoi wielkość naszego Oddziału Inżynieryjnego (obecnie 2800 pracowników) oraz poszerzy zakres geograficzny, który w połączeniu ze zwiększonym technologicznym portfolio będzie napędzał wzrost szczególne w obrębie linii handlowej Air Liquide: użytkowników dużych ilości gazów. Zwiększy to również konkurencyjność Grupy w zakresie procesów związanych z produkcją energii ekologicznej oraz przetwarzaniem paliw kopalnych