Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide dostarczy wodór do pionierskiego projektu thyssenkrupp niskoemisyjnej produkcji stali

wodór, niskoemisyjna produkcja stali, gazy techniczne

Air Liquide i thyssenkrupp Steel, światowy lider w produkcji płaskich wyrobów ze stali węglowej, łączą siły w pionierskim projekcie rozwoju niskoemisyjnej produkcji stali. Po raz pierwszy wodór zostanie wtryśnięty w celu częściowego zastąpienia pyłu węglowego w wielkim piecu podczas produkcji stali na dużą skalę.

Po pomyślnym zakończeniu fazy pilotażowej jesienią 2019 roku, Air Liquide zapewni stabilne dostawy wodoru ze swojej sieci o długości 200 km w regionie Ren-Ruhra. Rozwiązanie to zostanie wdrożone na jednym z wielkich pieców w zintegrowanych hutach thyssenkrupp zlokalizowanych w Duisburgu w Niemczech. Poprzez dalsze zastosowanie na wszystkich wielkich piecach w tym zakładzie, thyssenkrupp dąży do zmniejszenia emisji CO2 w procesie produkcyjnym nawet o 20%.

Inicjatywa ta podkreśla wspólne zobowiązanie Air Liquide i thyssenkrupp Steel do niższego poziomu emisji dwutlenku węgla w przyszłości. Obie firmy wyznaczyły ambitne cele, aby znacząco ograniczyć emisję. W ramach globalnego podejścia do klimatu Air Liquide zobowiązał się do promowania rozwiązań, które pomagają klientom zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Wodór będzie odgrywał znaczącą rolę w przechodzeniu na niskoemisyjne technologie przyszłości. Może zastąpić węgiel wykorzystywany w hutnictwie żelaza i stali, jak w tym projekcie. Wodór można magazynować i transportować w dużych ilościach, co pozwala na wykorzystanie go w wielu dziedzinach, takich jak transport, produkcja ciepła, branże przemysłowe oraz produkcja energii elektrycznej. W ciągu ostatnich 50 lat Grupa Air Liquide zdobyła unikalne doświadczenie, które pozwoliło opanować cały łańcuch dostaw wodoru, od produkcji i przechowywania po jego dystrybucję.

Guy Salzgeber, Wiceprezes Wykonawczy i Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide sprawujący nadzór nad działalnością przemysłową w Europie, powiedział: „Wodór stanowi podstawę transformacji energetycznej. Z dumą ogłaszamy ten innowacyjny projekt wraz z naszym długoletnim partnerem thyssenkrupp, aby wspierać niskoemisyjną produkcję stali. Ta inicjatywa w pełni odzwierciedla strategię współpracy z naszymi klientami w celu opracowania rozwiązań wspierających ich na drodze do bardziej zrównoważonego przemysłu.”