Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide dokonuje strategicznej inwestycji w celu wsparcia produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na dużą skalę we Francji

wodór, energia wodorowa, ogniwa wodorowe, czysty transport, transport niskoemisyjny

Air Liquide ogłasza nabycie 40% udziałów we francuskiej spółce H2V Normandy (spółce zależnej H2V Product), w celu budowy kompleksu elektrolizerów o mocy do 200 MW do produkcji wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego we Francji. Ta strategiczna inwestycja świadczy o długoterminowym zaangażowaniu Air Liquide w energię wodorową oraz ambicji Grupy, aby stać się głównym graczem w zakresie dostaw odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru, przyczyniając się do dekarbonizacji przemysłu i sektora mobilności.

Zlokalizowany w strefie przemysłowej Port-Jérôme w Normandii (Francja), projekt elektrolizera na dużą skalę spółki H2V Normandy ma na celu dostarczanie odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru do zastosowań przemysłowych, jak również do przyszłych zastosowań w transporcie ciężkim. Projekt ten jest częścią ambitnego programu rozwoju nowych źródeł energii w celu dekarbonizacji działalności przemysłowej (rafinacja i chemia) w osi doliny Sekwany w Normandii, jednego z historycznych zagłębi przemysłowych Air Liquide we Francji. Projekt ten pozwoli uniknąć emisji 250 000 ton CO2 rocznie. 

Air Liquide, dzięki swojemu ponad 50-letniemu doświadczeniu w sektorze, wniesie wkład w ten projekt, który jest częścią dynamicznej inwestycji wspierającej rozwój i produkcję odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru na całym świecie. Grupa wdrożyła już we Francji Cryocap™, unikalne rozwiązanie do wychwytywania CO2 w swoim zakładzie produkcji wodoru w Port-Jérôme.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, powiedział: "W czasie, gdy Francja jest mocno zaangażowana w transformację energetyczną wprowadzając ambitny plan wodorowy, Air Liquide, który jest jednym z głównych graczy w tym sektorze,  inwestuje lokalnie w rozwój działalności. Poprzez ten strategiczny projekt, którego celem jest produkcja wodoru w procesie elektrolizy, Grupa jeszcze bardziej umacnia swoją obecność w normandzkim zagłębiu przemysłowym. Inwestycja ta jest zgodna ze zobowiązaniem Air Liquide do dostarczania wodoru ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych dla sektora mobilności oraz do wspierania dekarbonizacji przemysłu, promując tym samym znaczenie wodoru jako kluczowego elementu transformacji energetycznej."