Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide, Borealis, Esso, TotalEnergies i Yara współpracują na rzecz dekarbonizacji normandzkiego zagłębia przemysłowego

dekarbonizacja, wychwytywanie i składowanie CO2

Air Liquide, Borealis, Esso S.A.F., TotalEnergies i Yara International ASA podpisały Protokół Ustaleń dotyczący współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury wychwytywania i składowania CO2, przyczyniając się w ten sposób do dekarbonizacji normandzkiego zagłębia przemysłowego we Francji. Pierwszy etap będzie polegał na zbadaniu technicznej i ekonomicznej wykonalności projektu, którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 do 3 mln ton rocznie do 2030 r. (co odpowiada emisji z ponad 1 mln samochodów osobowych). Partnerstwo to, które będzie poszukiwało finansowania z programów europejskich, francuskich i regionalnych, jest otwarte dla innych podmiotów przemysłowych. 

Zdolność podmiotów przemysłowych do ograniczenia emisji CO2 w perspektywie średnio- i długoterminowej jest kluczową kwestią dla zrównoważonego rozwoju działalności przemysłowej i ekosystemów w obszarze Axe Seine / Normandia. Firmy zaangażowane w Protokół Ustaleń zgodziły się współpracować w celu technicznej i ekonomicznej oceny wykonalności projektu wdrożenia przemysłowego wychwytywania i składowania CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage) - od swoich zakładów przemysłowych do miejsca składowania na Morzu Północnym.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący działalność Europe Industries, powiedział: "Air Liquide z przyjemnością wnosi do tego projektu swoje unikalne doświadczenie w zakresie technologii wychwytywania i skraplania CO2. Od 2015 roku Air Liquide z powodzeniem wdraża Cryocap™ w swoim zakładzie w Port Jérôme w Normandii - innowacyjną, własną technologię wychwytywania i skraplania CO2, która pozwala na wychwytywanie do 90% emisji CO2. Technologia ta stanowi część szerszej inicjatywy mającej na celu pokazanie, w jaki sposób podmioty przemysłowe mogą zmobilizować się do dekarbonizacji kluczowych obszarów przemysłowych i przyczynić się do walki z globalnym ociepleniem. Jest ona zgodna z celami klimatycznymi Air Liquide, które zakładają neutralność węglową do 2050 roku."

Leo Alders, Dyrektor ds. Operacyjnych Borealis Fertilizer, Technical Nitrogen and Melamine business, powiedział: "Nasze poważne zainteresowanie tym projektem jest w pierwszej kolejności podyktowane możliwością osiągnięcia znaczącej redukcji gazów cieplarnianych. Naszym obowiązkiem wobec społeczeństwa jest poszukiwanie i angażowanie się w rozwiązania dla wyzwań klimatycznych. Jednocześnie projekt ten jest innowacyjnym i opartym na współpracy podejściem obejmującym wiodące gałęzie przemysłu regionalnego, tworząc nowe łańcuchy wartości."

Charles Amyot, Prezes Esso S.A.F. i Prezes ExxonMobil we Francji, powiedział: "ExxonMobil ma ponad 30-letnie doświadczenie w technologii CCS i realizuje plany ponad 20 nowych możliwości dla tej technologii na całym świecie. Cieszymy się, że możemy współpracować przy wspólnym projekcie mającym na celu ocenę wykonalności wdrożenia CCS w rejonie Axe Seine / Normandia, jednej z najważniejszych technologii wymaganych do osiągnięcia celów klimatycznych społeczeństwa."

Bernard Pinatel, Prezes Refining & Chemicals i członek Komitetu Wykonawczego TotalEnergies, powiedział: "Cieszymy się, że możemy połączyć siły z kilkoma głównymi podmiotami zagłębia przemysłowego Normandii i wspólnie zaangażować się we współpracę na rzecz ograniczenia emisji CO2 z naszych zakładów. Ten zbiorowy wysiłek ułatwią działania TotalEnergies, wraz z partnerami, w zakresie rozwoju miejsc składowania CO2 na Morzu Północnym, takie jak projekty Northern Lights i Aramis. Ta inicjatywa CCS przyczyni się do dekarbonizacji naszej platformy w Normandii i jest w pełni zgodna z ambicją TotalEnergies, by osiągnąć zerowe emisje netto do 2050 roku."

Jorge Noval, Prezes Yara Industrial Solutions, globalnego oddziału Yara International ASA, powiedział: "To partnerstwo będzie wsparciem na drodze Yara Industrial Solutions w kierunku dekarbonizacji jednostek produkcyjnych i wszystkich naszych łańcuchów wartości. Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla jest niezbędne do osiągnięcia naszych średnioterminowych ambicji 30-procentowej redukcji bezwzględnej emisji CO2 w 2030 roku w porównaniu do roku 2018, czyli redukcję emisji CO2 o 200 000 ton, co odpowiada 100 000 tonom niebieskiego amoniaku w zakładzie produkcyjnym w Hawrze. Będziemy wdrażać przyszłe technologie, aby osiągnąć neutralność węglową w 2050 roku, zgodnie z ambicjami Yara. Dekarbonizacja naszego zakładu we Francji pozwoli nam na dalszy rozwój innowacyjnych aplikacji dla klientów przemysłowych, znacząco wpływając na społeczeństwo. Nasze chemiczne technologie przemysłowe znajdują się wszędzie wokół, od budownictwa do motoryzacji, w żywieniu zwierząt czy redukcji emisji NOx."