Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide, Airbus i Groupe ADP współpracują w celu przygotowania paryskich lotnisk na erę wodoru

wodór, energia wodorowa, ogniwa wodorowe, czysty transport, transport niskoemisyjny

Air Liquide, Airbus i Groupe ADP podpisały protokół ustaleń dotyczący przygotowania lotnisk do 2035 roku w związku z rozwojem samolotów komercyjnych napędzanych wodorem. Partnerzy wykorzystają swoją wiedzę specjalistyczną, aby wspierać dekarbonizację przemysłu lotniczego i określić konkretne potrzeby i możliwości, jakie wodór może przynieść sektorowi lotniczemu. Partnerstwo to odzwierciedla wspólną ambicję trzech partnerów, aby przyczynić się do powstania innowacyjnego i strategicznego sektora francuskiego, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej lotnictwa na całym świecie.

Aby przygotować się na pojawienie się pierwszych komercyjnych samolotów napędzanych wodorem do 2035 r., porty lotnicze będą musiały zostać dostosowane, w szczególności do specyfiki dostaw ciekłego wodoru. Ogłoszone dziś partnerstwo koncentruje się na przeprowadzeniu studiów wykonalności mających na celu rozwój tej infrastruktury.

W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone badania z udziałem reprezentatywnej grupy około 30 portów lotniczych na całym świecie, mające na celu ocenę potencjalnych konfiguracji produkcji, dostaw i dystrybucji ciekłego wodoru. Następnie opracowane zostaną szczegółowe scenariusze i plany dla dwóch głównych paryskich portów lotniczych: Paryż-Charles de Gaulle i Paryż-Orly. Scenariusze te będą miały zasadnicze znaczenie przy określaniu wymaganej infrastruktury, w tym jej zakresu i lokalizacji, oraz przy określaniu i uwzględnianiu ograniczeń związanych z normami bezpieczeństwa przemysłowego i lotniczego.

Partnerstwo to łączy uzupełniającą się wiedzę specjalistyczną z ambicją wspierania - już od dziś - transformacji portów lotniczych i utorowania drogi dla nowej ery zrównoważonych podróży lotniczych.

Matthieu Giard, Wiceprezes i Członek Komitetu Wykonawczego nadzorujący działalność w zakresie wodoru, powiedział: "Grupa Air Liquide ogłosiła niedawno ambitne zobowiązanie osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Musimy działać już teraz, zwłaszcza poprzez przyspieszenie rozwoju sektora wodorowego i przygotowanie się na przyszłość. Air Liquide wnosi do przemysłu lotniczego swoje unikalne doświadczenie w zakresie łańcucha dostaw wodoru, w szczególności ciekłego wodoru, który wymaga zaawansowanego opanowania ekstremalnej kriogeniki. Partnerstwo to, prowadzone przez trzech głównych graczy, odzwierciedla wspólne pragnienie przyspieszenia transformacji energetycznej i budowania przyszłości dla bardziej zrównoważonego lotnictwa."

Antoine Bouvier, Dyrektor ds. Strategii, Fuzji i Przejęć oraz PR w firmie Airbus, dodał: "To partnerstwo producenta samolotów, władz portu lotniczego i eksperta w dziedzinie wodoru jest ważnym i niezbędnym krokiem w przygotowaniach do wprowadzenia do użytku samolotów o zerowej emisji do 2035 roku. Wprowadzając teraz wodór na paryskie lotniska, podkreślamy wspólne ambicje całego ekosystemu, aby umożliwić dekarbonizację sektora lotniczego i osiągnąć nasze cele w zakresie redukcji emisji."

Natomiast Edward Arkwright, Zastępca Dyrektora Generalnego Groupe ADP, podsumował: "Wraz z naszymi partnerami jesteśmy gotowi do rozpoczęcia studiów wykonalności, aby umożliwić stopniowe wprowadzenie wodoru na paryskich lotniskach. Musimy przygotować się - zaczynając już dziś - na przyjęcie samolotów napędzanych wodorem do 2035 r., przekształcając nasze lotniska w huby wodorowe, które wraz z innymi rozwiązaniami tj. zrównoważone paliwo lotnicze, umożliwią dekarbonizację podróży lotniczych."